Avoinna ma-pe 8-20, la 10-20 | Puh. 010 348 3000 | tsemppi@elainklinikkatsemppi.fi | Ruskatie 1, 02970 Espoo

Eläinten hyvinvointi

Eläinten Hyvinvointi

Vuoden 2024 alusta eläinsuojelulaki uudistui ja muuttui eläinten hyvinvointilaiksi. Mutta mitä se eläinten hyvinvointi oikein tarkoittaa?

Eläinten hyvinvointikeskuksen määritelmän mukaan hyvinvointi on eläimen oma kokemus omasta olotilastaan:

Hyvinvointi on eläimen kokemus sen omasta psyykkisestä ja fyysisestä olotilasta. Käsitteellä eläimen hyvinvointi kuvataan eläimen vointia, joka voi vaihdella hyvästä huonoon. Eläimen hyvinvointiin vaikuttavat sen mahdollisuudet sopeutua ympäristön tapahtumiin ja olosuhteisiin. Jos sopeutuminen ei onnistu, tai aiheuttaa eläimelle jatkuvaa tai voimakasta stressiä, rasitusta tai patologisia muutoksia, eläimen hyvinvointi heikkenee. Eläinten hyvinvointiin voidaan vaikuttaa pito-olosuhteilla, hoidolla, käsittelyllä ja eläinjalostuksella. 

Eläimen hyvinvointi ei ole muuttumaton tila, se voi vaihdella hyvästä huonoon ja olla kaikkea siltä väliltä. Eläinten hyvinvoinnin kokemukseen vaikuttavat sekä eläimen hyvät kokemukset että huonot kokemukset. Eläimen hyvinvointia voi lisätä lisäämällä hyviä kokemuksia sekä vähentämällä huonoja kokemuksia. Huonojen kokemuksien lisääntyminen vähentää hyvinvointia.

Eläimen hyvinvoinnin kokemus: hyvät kokemukset – huonot kokemukset = hyvinvointi

Eläinten hyvinvointia ei voi kuvata vain yhdellä mittarilla, sillä eläinten hyvinvoinnin määritelmiä on useita erilaisia riippuen mm. määritelmän tekijän näkökulmasta aiheeseen, eläimen käyttötarkoituksesta sekä siitä aikakaudesta ja kulttuurista, jossa määritelmä on luotu.

Aikaisemmin ajateltiin, että jos eläin on vapaa kivusta ja kärsimyksestä ja sen perustarpeet tulee tyydytettyä, on eläimen hyvinvointi hyvällä tasolla. Nykyään kuitenkin korostetaan eläimen positiivisten kokemusten osuutta olennaisena osana eläimen hyvinvoinnissa. Enää hyvään hyvinvointiin ei riitä, että eläimellä ei ole negatiivisia kokemuksia, vaan eläimellä tulee olla myös positiivisia kokemuksia.

Tässä muutama yleinen määritelmä eläinten hyvinvoinnista.

Viisi vapautta

1960-luvulla Iso-Britanniassa Farm Animal Welfare Commitee loi viisi vapautta eläinten hyvinvoinnin määritelmäksi sekä käytännön tarkasteluun. Sen mukaan eläimillä tulisi olla:

 • Vapaus nälästä ja janosta
 • Vapaus epämukavuudesta
 • Vapaus kivusta, vammoista ja sairauksista
 • Vapaus normaaliin käyttäytymiseen
 • Vapaus pelosta ja kärsimyksestä

Welfare Quality

Welfare Quality on 2010-luvulla julkistettu eläinten hyvinvointia mittaava menetelmä, joka on tutkimuksilla todistettu tieteellisesti luotettavaksi. Se sisältää neljä periaatetta ja 12 kriteeriä. Määritelmä pohjautuu viiteen vapauteen, mutta huomioi myös eläimen positiiviset tuntemukset.

Welfare Quality -järjestelmä.

Kolme oikeutta

Suomessa Maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimivat eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnat koostuvat eri asiantuntijatahoista, joiden tarkoituksena on toimia ministeriön apuna eläinten hyvinvointia koskevissa kysymyksissä ja linjauksissa.
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta määrittelee eläinten hyvinvointia kolmen oikeuden kautta:

 • Oikeus hyvään kohteluun sekä positiivisiin tuntemuksiin ja kokemuksiin
 • Oikeus lajinmukaiseen käyttäytymiseen ja elinympäristöön
 • Oikeus hyvään terveyteen ja toimintakykyyn
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan määrittelemät kolme oikeutta eläimelle.

Eläinten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät

Eläinten hyvinvointi muodostuu monista erillisistä osatekijöistä, näitä ovat mm.

 • Positiiviset kokemukset
 • Negatiiviset kokemukset
 • Terveys
 • Ravinto
 • Raikas juomavesi
 • Elinolosuhteet
 • Elinympäristö
 • Käyttäytymistarpeiden tyydyttyminen
 • Sosiaaliset suhteet sekä lajitovereihin että muihin eläimiin
 • Suhde hoitajaan
 • Hoito ja käsittely
 • Koulutusmenetelmät
 • Stressi
 • Mahdollisuus riittävään lepoon
 • Liikkumismahdollisuus
 • Virikkeet

Minkään eläimen hyvinvointi ei voi olla jatkuvasti paras mahdollinen, koska aina voi sattua esim. tapaturmia tai sairastumisia tai eläin voi pelästyä jotakin tai stressaantua ympäristön tapahtumista.
Meidän tulee kuitenkin tähdätä siihen, että eläimen hyvinvointi olisi aina positiivisen puolella eli että positiivisia kokemuksia olisi enemmän kuin negatiivisia ja että negatiiviset kokemukset olisivat mahdollisimman lyhytkestoisia.

⭐

kirj. eläinlääkäri, eläintenkouluttaja AT Tiina Seikkula, 2024