Avoinna ma-pe 8-20, la 10-20 | Puh. 010 348 3000 | tsemppi@elainklinikkatsemppi.fi | Ruskatie 1, 02970 Espoo

Palvelut koirankasvattajille

Rotukoirilla on paljon jalostukseen liittyviä nk. virallisia tutkimuksia. Virallisilla tutkimuksilla tarkoitetaan Suomen Kennelliiton alaisten rotujärjestöjen määräyksiä tutkimuksista, joita pitää tietyillä roduilla tehdä ennen astutusta.

Eläinklinikka Tsemppi tarjoaa koirankasvattajille

 • viralliset luustokuvaukset sekä polvitutkimukset
 • veri- tai poskisolunäytteenotot geenitestejä varten
 • progesteronimääritykset astutusajankohdan määrittelemiseksi
 • papanäyte kiimankierron vaiheen määrittelemiseksi
 • tiineysultra ja tiineysröntgen
 • synnytysapu, mahdollinen keisarinleikkaus
 • häntä- eli töpötarkastuksen
 • koiranpentujen sirutukset
 • koiranpentujen terveystarkastukset ja mahdolliset rokotukset

Osa kasvattajille tarjottavista palveluista on saatavana myös kotikäynteinä. Kysy meiltä sähköpostitse tai puhelimitse kotikäyntipalveluja.

Viralliset luustokuvat sekä polvitutkimus

Suomessa yksi yleisimmistä koirille tehtävistä röntgentutkimuksia ovat nk. viralliset luustokuvat. Virallisilla luustokuvilla tarkoitetaan Suomen Kennelliiton hyväksymiä röntgenkuvia, jotka on lausunut Kennelliiton eläinlääkäri. Tulokset kirjataan Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.

Usealla rodulla viralliset luustokuvaukset kuuluvat PEVISAAN eli Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelmaan. Näissä tutkimuksissa kuvataan rodusta riippuen lonkka, kyynär- tai olkanivelet tai selkäranka. Kasvattaja käyttää näitä tuloksia hyväksi arvioidessaan sitä, minkälainen on hänen kasvattiensa tai jalostukseen käyttämiensä koirien luustoterveys.

Kotikoiran omistajalla tutkimustulos ei välttämättä ole tärkeä, mutta terveiden koirien jalostukselle tuloksilla on merkitystä. Kotikoirankin omistajan on hyvä tietää, millaiset lähtökohdat koiralle on nivelrikon syntymiselle. Etenkin harrastuskoirien omistajat voivat käyttää tietoa hyväkseen, arvioidessaan millaista rasitusta koiran luusto voi kestää. Alkava nivelrikko tai esimerkiksi kn. löysät lonkat eivät välttämättä ole este harrastuksille, mutta tällöin omistajan on pidettävä huolta koiran lihaskunnosta sekä nivelten hyvinvoinnista. Tarvittaessa voi aloittaa koiralle myös vähemmän luustoa rasittavan harrastuksen.

Koira rauhoitetaan aina virallisia röntgenkuvia varten ja kuvat otetaan Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Ennen kuvien ottoa varten omistajan tulee tehdä lähete tutkimuksia varten Kennelliiton Omakoira-järjestelmässä. Kuvat lähetetään digitaalisesti Suomen Kennelliittoon arvosteltaviksi. Eläinklinikka Tsempissä on myös mahdollista tehdä polvilumpioluksaatiotutkimus eli Kennelliiton virallinen polvitutkimus. Tutkimus ei vaadi koiran rauhoittamista.

Jalostusta varten otettavat geenitestit

Otamme eläinklinikka Tsempissä sekä veri- että poskisolunäytteitä erilaisia geenitestejä varten. Lähetämme näytteet yleisimmin käytettyihin laboratorioihin. Suosittelemme tuomaan tullessanne mahdollisesti esitäytetyt lähetelomakkeet geenitestejä varten.

Koiran kiimakontrolli progesteronimääritysten ja papakokeiden avulla

Progesteronimäärityksillä on mahdollista määrittää oikea ajankohta luonnolliselle astutuksella tai vaikkapa keinosiemennykselle. Monesti kasvattaja tuntee narttunsa ja tunnistaa jo käyttäytymismuutoksista, milloin oikea aika astutukselle on. Joskus välimatka uroksen ja nartun välillä on pitkä, jolloin astutusmatkan suunnittelua auttaa oikean astutushetken määrittäminen. Lisäksi papanäyttettä voidaan käyttää hyväksi kiimankierron vaiheen arvioinnissa.

Eläinklinikka Tsempissä on mahdollista saada progesteronitulokset saman päivän aikana. Varaa aika progesteronimäärityksiin ajanvarauksestamme.

Koiran tiineysultra

Ennen tiineysultraa koiralle tehdään terveystarkastus ja etsitään ulkoisia tiineyden merkkejä. Ultraäänitutkimus tiineyden toteamiseksi tehdään noin 21-28 vuorokautta astutuksesta. Ultralla voidaan havaita sikiöt sekä voidaan joskus havaita poikkeamia sikiössä, istukassa tai kohdun verenkierrossa.

Tiineysultraus on myös mahdollista saada myös kotikäyntinä.

Koiran tiineysröntgen

Tiineysröntgen voidaan tehdä, kun sikiöiden luusto on riittävän kalkkeutunut. Useimmiten tiineysröntgen tehdään noin viikko ennen arvioitua synnytystä, aikaisintaan kun tiineyttä on kestänyt 50 vuorokautta. Tärkein röntgentutkimuksesta saatava tieto on pentujen lukumäärä. Tietämällä lukumäärän kasvattaja voi varautua synnytykseen oikealla tavalla. Jos pentuja on vain yksi, voi olla, että synnytys ei käynnisty normaalisti. Jos pentuja on paljon, on kasvattajan varauduttava emon tukemiseen synnytyksen aikana

Synnytysapu

Jos nartun synnytys ei suju kotioloissa normaalisti, tulee narttu tuoda eläinlääkärin vastaanotolle tilanteen arviointiin. Nartun tullessa klinikalle narttu tutkitaan tilanteen arvioimiseksi. Koirasta saatetaan ottaa röntgenkuva, jotta voidaan varmistaa, että kohdussa on vielä pentuja. Ultraäänitutkimuksella voidaan varmistaa pentujen kunto. Nartusta otettavan verinäytteen avulla voidaan määrittää nartun kunto. Jos päädytään lääkitykselliseen hoitoon, niin emän on jäätävä tilanteen seurantaa varten klinikalle.

Sektio eli keisarinleikkaus

Jos kaikki ei suju synnytyksessä hyvin, voidaan joutua tekemään koiralle sektio eli keisarinleikkaus. Tarvittaessa ennen keisarinleikkausta tutkitaan ultraäänellä pentujen kunto. Keisarinleikkaus on yleensä nopea toimenpide. Kun pennut saadaan ulos kohdusta, niiden kunto ja mahdolliset poikkeavuudet tutkitaan. Emä herätetään mahdollisimman pian nukutuksesta, jotta pennut saadaan imemään maitoa.

Koiranpentujen pentutarkastukset

Pentutarkastus on kasvattajan ennen pentujen luovutusta tekemä koko pentuetta koskeva terveystarkastus. Pentutarkastus antaa kasvattajalle tietoa pentueen purennan tilasta, mahdollisista terveysongelmista sekä esimerkiksi kivesten laskeutumisesta. Pennun ostajalle tarkastustulokset antavat tietoa pennun terveydentilasta kotiin muuttamisen hetkellä. Joskus pentutarkastuksen tulokset voivat vaikuttaa myös ostopäätökseen tai pennun valintaan.

Koiranpentujen terveystarkastus tehdään yleensä 6-7 viikon iässä. Pentutarkastus tehdään mahdollisimman lähellä luovutusta, jotta luovutushetkellä tulos olisi mahdollisimman ajankohtainen. Lisäksi vakuutusyhtiöillä voi olla vaatimuksena pennulle vakuutusta otettaessa, että tarkastus ei ole vanhentunut

Pennuille tehtävässä terveystarkastuksessa

 • tarkistetaan pennun yleiskunto
 • tutkitaan verenkierto- ja hengitystie-elimistö
 • tarkistetaan pinnalliset imusolmukkeet
 • tarkistetaan silmät ja korvat
 • tarkistetaan purenta ja hampaiden puhkeaminen
 • tarkistetaan ihon ja karvapeitteen kunto
 • käydään läpi lihaksisto ja liikkuminen
 • tarkistetaan ulkoiset sukupuolielimet ja urospennuilta kivesten laskeutuminen
 • tarkistetaan napa
 • tarkistetaan häntä

Tarkastuksen jälkeen kirjoitetaan joko pentue- tai pentukohtainen terveystarkastustodistus

Pentujen terveystarkastus voidaan tehdä joko kotikäyntinä tai eläinlääkäriasemalla. Varaa aika terveystarkastukseen ajanvarauksestamme.

Koirien häntätodistus eli todistus töpöhäntäisyydestä

On olemassa useita koirarotuja, joissa esiintyy luontaista töpöhäntäisyyttä. Rekisteröitäessä näiden rotujen töpöhäntäisiä yksilöitä Suomen Kennelliiton rekisteriin tarvitaan pentueelle häntätodistus. Kyseisten rotujen yksilöiden kohdalle yksilöiviin tietoihin kirjataan tieto siitä, onko kyseinen yksilö pitkähäntäinen vai töpöhäntäinen.

Syy hännän pituuden rekisteröinnin tarpeelle on eläinlääketieteellinen. Töpöhäntäisyyttä aiheuttava geeni (T-box-mutaatio) voi molemmilta vanhemmilta tullessaan aiheuttaa pennun varhaisen sikiökuoleman tai epämuodostuneita syntyneitä pentuja. Tämän takia kahta töpöhäntäistä koiraa ei saa parittaa keskenään. Jotta kasvattajat voisivat tietää, mitkä yksilöt ovat töpöhäntäisiä ja mitkä pitkähäntäisiä, rekisteröidään tämä tieto koirien kohdalle.

Töpötodistus tai häntätodistus tai eläinlääkärin todistus töpöhäntäisyydestä tehdään pentujen ollessa alle 10 vuorokauden ikäisiä. Todistukseen kirjataan emän tiedot, pentueen syntymäaika, pentujen lukumäärä ja sukupuolijakauma sekä eritellään, kuinka monta pentua on syntynyt töpöhäntäisenä ja kuinka monta pitkähäntäisenä. Jos pennuilla on värityksissä eroja, pyritään nekin kirjaamaan todistukseen.

Häntätodistuksen teko onnistuu sekä klinikalla että kotikäyntinä. Varaa aika ajanvarauksestamme.