Avoinna ma-pe 8-20, la 10-20 | Puh. 010 348 3000 | tsemppi@elainklinikkatsemppi.fi | Ruskatie 1, 02970 Espoo

röntgenkuvaus, nuorten koirien välikuvat, panosteiitti

Röntgenkuvaus, Nuorten koirien välikuvat

Miksi omistajan kannattaisi olla kiinnostunut siitä mitä siellä rakkaan lemmikin karvapeitteen alla luuraa?

Luuston röntgenkuvilla pyritään diagnosoimaan ja arvioimaan luuston tilaa. Jotta röntgenkuvat ovat laadullisesti riittävän hyviä diagnosoimista varten, rauhoitetaan potilas yleensä luuston röntgenkuvaukseen.

Röntgenkuvista voidaan arvioida kasvavien pentujen luuston kehitystä ja tunnistaa mahdolliset kasvuhäiriöt varhaisessa vaiheessa nk. ”välikuvissa”. Tämä on erityisen suositeltavaa, mikäli koiran kanssa suunnitellaan aktiivista harrastusuraa tulevaisuudessa. Varhainen havaitseminen ja asianmukainen hoito voivat auttaa hallitsemaan näitä sairauksia ja parantamaan eläimen elämänlaatua ja mahdollisesti myös lisätä elinvuosia. Nuorten koirien välikuvat otetaan yleensä koiran ollessa n. 4-6 kuukauden ikäinen.

Mikäli pentu oireilee, kannattaa röntgenkuvaus jo aiemmin.

Nuorten koirien välikuvissa voidaan todeta mm. seuraavat kasvuhäiriöt:

Lonkkavika (HD = Hip Dysplasia)

⭐ Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika” on koirien yleisin luuston ja nivelten kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Kehityshäiriö johtaa nivelrikon kehittymiseen.

Lonkkanivelen kasvuhäiriötä tavataan lähes kaikilla roduilla, mutta sen yleisyys vaihtelee roduittain. Perinnöllisyys vaikuttaa sen kehittymiseen, mutta altistavana tekijänä toimii myös kasvavan pennun liiallinen ruokinta ja ylipaino. Lonkkavian hoito voi vaihdella vakavuusasteen mukaan hyvän lihaskunnon ylläpitämisestä leikkaukseen.

Lemmikin hoikkana pitäminen erityisesti kasvuaikana on tärkeää!

Kyynärnivelen kasvuhäiriöt (ED = Elbow Dysplasia)

⭐ Kyynärnivelen kasvuhäiriö on yleisin isojen ja jättikokoisten koirien etujalan ontumisen aiheuttaja. Kyynärnivelen kasvuhäiriön eri muotoja ovat varislisäkkeen sisemmän osan sairaus (MCD = medial coronoid disease, FCP = fragmented coronoid process), luutumaton kyynärlisäke (UAP = ununited anconeal process) sekä olkaluun nivelnastan sisemmän osan osteokondroosi. Mikäli etujalassa kyynärluu ja värttinäluu kasvavat eri tahtiin aiheutuu kyynärniveleen inkongruenssi eli nivelpintojen epäyhdenmukaisuus, mikä aiheuttaa ja pahentaa muita kasvuhäiriöitä nivelessä.

Hoitona kyynärnivelen kasvuhäiriöissä on usein leikkaus, jolla pyritään estämään/hidastamaan nivelrikon kehitystä. Eläimen hoikkana pitäminen on tärkeää!

Osteokondroosi (OC)

⭐ Osteokondroosi on kasvun aikana tapahtuva luutumishäiriö. Tällöin ruston luutuminen epäonnistuu ja rusto muuttuu paksummaksi, joka voi johtaa halkeamiin nivelpinnassa ja pahimmillaan rustosta voi jopa irrota pala nk. irtopala. Koirilla osteokondroosia esiintyy eniten olka-, kyynär-, kinner- ja polvinivelissä. Osteokondroosia voi esiintyä useammassa nivelessä samanaikaisesti.

Osteokondroosin oireena on yleensä epämääräinen ontuma kasvuikäisellä koiralla. Välillä ontumaa voi olla hyvinkin vaikea havaita. Ontuman havaitsemista vaikeuttaa erityisesti se, jos vaiva on molemmissa jaloissa.

Osteokondroosi on perinnöllinen sairaus, jonka puhkeamiseen vaikuttaa perinnöllisyyden lisäksi useat eri tekijät (mm. pennun nopea kasvu, liiallinen ruokinta ja siitä johtuva ylipaino, onnettomuudet, verenkiertohäiriö).

Panosteiitti

⭐ Panosteiittia kutsutaan myös kansankielisesti kasvukivuiksi. Se on nuorilla koirilla esiintyvä luuytimen tulehdus, joka aiheuttaa kipua ja ontumista.

Panosteiittia esiintyy erityisesti nopeasti kasvavilla isokokoisilla koirilla, mutta sitä voi harvemmin tavata myös pienemmillä koirilla. Jotkut rodut ovat erityisen alttiita panosteiitille, jonka vuoksi panosteiitin taustalla onkin epäilty myös perinnöllistä taustasyytä. Tutkimuksissa vaivalle ei varmuudella ole löydetty syytä, mutta onneksi se usein paranee aiheuttamatta pysyviä fyysisiä jälkiseurauksia. Tästä huolimatta panosteiitti voi olla hyvin voimakkaasti oireileva ja vaatii ehdottomasti aina hoitoa.

Ajanvaraus luuston röntgenkuvaukseen (kuten nuorten koirien välikuvat tai muu luuston röntgenkuvaus) onnistuu Tsempin nettiajanvarauksen kautta tai soittamalla klinikalle ( 010 348 3000 ).

Saksanpaimenkoirapentu Ringo välikuvissa.